Egy feledhetetlen tanú: Hirschler Borbála

Barhesz takaró a Hirschler család hagyatékából (Fotó: Tóth Richárd)

2020. május 4-én elment közülünk Alt (szül. Hirschler) Borbála (1922-2020), Bori néni 97 éves korában. Nagy űrt hagyott maga után. 2013-ban ismertem meg őt, az Új Életben közzé tett felhívásra reagált. Született csepregiként jelentkezett az Elfeledett soproniak kiállításra, családjának tragikus történetével. Emlékszem kedves hangjára, amint 90 évesen lelkesen igazolta, hogy ő is Sopron vármegye szülötte. Aztán felutaztam Budapestre, és személyesen is találkoztunk a lakásán.

A csepregi Széchenyi tér 304. sz. vendéglőről készült képeslap, jobb oldalon a Hirschler család tagjaival

A gyermekkori boldog évek

Minden alkalommal, ha szóba került Csepreg, honvággyal mesélt a vendéglőjükről, a rokonokról, barátokról, boldog gyermekkori emlékeiről.

Édesapja, Hirschler József (Csepreg, 1884 – Auschwitz, Lengyelország, 1944) vezette a nagypapa, Hirschler Salamon vendéglőjét. 1920-ban feleségül vette Fehérvári Saroltát (Szombathely, 1888 – Auschwitz, Lengyelország, 1944), Fehérvári Adolf és Hirschler Eleonóra lányát. Három gyermekük született: Sándor (aki egy hónapos korában meghalt), Borbála 1922-ben és Judit 1929-ben.

Házuk, vendéglőjük a községházával és a Szt. Miklós templommal szemben állt, míg a zsinagóga a templom mögötti Fehér (ma Jókai) utcában működött. Borbála visszaemlékezései szerint házuk előtt, a „Promenádon” tartották az országos vásárokat és a heti piacot. Az országos vásárok a gyermekek számára nagy-nagy ünnepet jelentettek, tele árusokkal, gyönyörű holmikkal, törökmézessel.

A Hirschler család 1941-ben: Sarolta, Borbála, Judit és József

A csepregi gettó

1939-ben, a második zsidótörvény megjelenése után nyilas fiatalok beverték Hirschler József vendéglője ajtajának üvegét. A csendőrség megtalálta ugyan a tetteseket, mégsem vonták őket felelősségre. 1940-ben a zsidó tulajdonosok kénytelenek voltak szőlőjüket és egyéb földjeiket, majd a vendéglőjüket is átengedni a községnek, melynek elöljárósága új tulajdonosokat vagy bérlőket jelölt ki. Hirschler József – hogy családját továbbra is el tudja látni – napszámos lett.

A csepregi zsidó családokat 1944. április 28-án összeírták, majd május 12-ig a Fehér utcai gettóba gyűjtötték, a járás többi településéről odahurcolt sorstársaikkal együtt. Hirschleréknek egy szobán kellett megosztozniuk egy mesterházi és egy cséri családdal: összesen tizenhét személy volt bezsúfolva a helyiségbe. Innen Borbála a Járási Adóhivatal vezetőjéhez, Laurits Károlyhoz járt ki délelőttönként házimunkát végezni, akinek zsidó feleségét szintén a gettóba hurcolták. (Károly keresztény vallású volt, Borbálán keresztül tudott üzeneteket váltani feleségével.)

A járási főszolgabíró, Farkas Károly édesanyja szintén igyekezett minden délutánra munkát találni az ifjú varrónőnek, hogy Borbálának minél kevesebb időt kelljen a gettóban töltenie. (Borbála egyszer említette, hogy a csepregi családoknak ő vele varratták meg a sárga csillagokat. Nagyon utálta ezt csinálni). Június közepén elrendelték a gettókban levő izraeliták elszállítását a Sopronban kialakított gyűjtőtáborba. Innen deportálták őket 1944. július 5-én Auschwitzba.

Hirschler Borbála 1942-ben

Auschwitz, Bréma, Bergen-Belsen

Megérkezésük után Józsefet és Saroltát azonnal a gázkamrába terelték. Judit ekkor még nem töltötte be a 16. életévét, így a szelekciót követően az SS-ek őt is a halálba küldték. Borbála hiába mondta húgának, hogy mondja azt, ő már elmúlt 16 éves, és akkor együtt maradnak, sajnos erre a „kegyes” hazugságra ortodox zsidó szellemben nevelt húga nem volt hajlandó.

Borbálát néhány héttel később Auschwitzból a németországi Brémába szállították, ahol a romeltakarításban vett részt. Járt dolgozni cementgyárba, építési elemeket zsaluzott, majd egy építőbrigádba kerülve házakat épített a közeli faluban. 1945 márciusában a foglyokat a lágerben ismét összegyűjtötték, ezúttal nyitott vagonokba rakták: olyanokba, amelyekben követ, bazaltot, fát szoktak szállítani. A több napig tartó út, s a rettenetesen hideg éjszakák után Bergen-Belsenbe érkeztek, itt érte Borbálát később a felszabadulás. Ekkorra állapota már olyannyira legyengült, hogy a kapott ételt nem tudta elfogyasztani.

A kórházzá átalakított katonai laktanyában ápolták egy ideig, ahonnan a Svéd Vöröskereszt segítségével Lübecken és Malmőn át a loka brunni üdülőbe került gyógykezelésre. Itt még sokáig várta a hozzátartozóiról szóló jó híreket, ám hiába: közvetlen családtagjai közül senki sem jelentkezett. Elveszítette édesapját, édesanyját, kishúgát, és élete ifjúkori szerelmét, Cziffer Károlyt (1920-1943).

Zsidó munkaszolgálatos fiúk fotója 1942-ből. Középen Borbála udvarlója, a kemeneshőgyészi Cziffer Károly (1920-1943)

Újrakezdés Magyarországon

1946 januárjában Borbála varrónőként kezdett el dolgozni Lotorpban, egy ruhagyárban. Pár év múlva azonban úgy döntött, visszaköltözik Magyarországra. Remélte, hogy a szülői házban nyugalomra talál, de álmai hamarosan szertefoszlottak. Mivel sem otthona, sem anyagi lehetősége nem volt (Svédországból nem hozhatott ki pénzt magával), egyetlen kiútnak a férjhez menést találta. Így kötött házasságot Reiner Lajossal, akit még munkaszolgálatosként ismert meg Csepregen. Habár nagy fájdalommal mesélt a második világháborúban átélt szenvedéseiről, megaláztatásairól, mégis sugárzott belőle az élni akarás, az élet szeretete.

Emlékeim Róla

Kutatónapokon, amikor Budapestre utaztam, többnyire meglátogattam a nap végén. Tudta, hogy aznap kevés időm volt étkezni, meleg étellel várt. Mintha édesanyám lett volna. Családjának történetén túl számos korabeli, unikális dokumentummal, családi tárgyakkal gazdagította az Elfeledett soproniak kiállítás anyagát. Hiteles TANÚ volt, a második világháború embertelen eseményeinek szemtanúja és elszenvedője. De mégis sugárzott belőle a szeretet, a kedvesség, az emberség. Az élet nagy ajándéka, hogy megismerhettem. Soha nem felejtem. Legyen áldott az emléke!

Dr. Tárkányi Sándor építész, az Elfeledett soproniak kiállítás kurátora

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: linkedin
LinkedIn
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: print
Nyomtatás
Megosztás itt: email
Email
Scroll to Top